هیأت علمی و مدرسان مدعو
 

برای دریافت فایل راهنمای آموزشی کار با پورتال اطلاع رسانی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه پیام نور بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 فایل راهنمای آموزشی کار با پورتال اطلاع رسانی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه پیام نور

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر