به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می­رساند برگزاری آزمون دروس بدون منبع در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 به شکل زیر می باشد. لذا لازم است دانشجویانی که در نیمسال فوق الذکر دروس بدون منبع را اخذ نموده اند قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال نسبت به تعیین تکلیف دروس مذکور به شرح ذیل اقدام نمایند.

  • با توجه به اینکه حذف تاریخ آزمون این دروس ( دروس بدون منبع) به جهت محدودیت زمانی در نیمسال دوم سال تحصیلی 94 - 1393 در سیستم گلستان امکانپذیر نمی‌باشد، لذا اساتید باید قبل از برگزاری آزمون پایان ترم و بدون کاهش جلسات تدریس نسبت به برگزاری آزمون دروس مربوطه (دروس بدون منبع) با هماهنگی آموزش مرکز اقدام نمایند.
  • تاریخ اعلام شده در برگه انتخاب واحد صرفا جهت اعلام آخرین بازه زمانی ثبت نمره دانشجویان می­باشد لذا قبل از برگزاری آزمون پایان ترم، نمره کلیه دانشجویانی که دارای دروس بدون منبع می‌باشند باید در سیستم گلستان ثبت گردد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر