کلیه دانشجویان می بایست از تاریخ 1/11/93 الی 7/11/93 از مسیر زیر نسبت به ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی( 94-93 ) در سیستم گلستان اقدام نمایند:

ثبت نام -------> عملیات ثبت نام --------> ثبت نام اصلی

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر