امتحانات
 

به اطلاع آن دسته از دانشجویان محترم که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳تنها یک یا دو عنوان درس تئوری (دروس فاقد واحد عملی) برای فارغ التحصیلی اخذ نموده­اند و شرایط آزمون تکدرس (معرفی به استاد) را دارند، می­رساند از مورخه 1393/11/20لغایت 1393/11/24 فرصت دارند جهت ثبت نام به آموزش دانشگاه مراجعه و فرم مربوطه را اخذ و به دقت پر نمایند (برای افرادی که امکان مراجعه حضوری فراهم نیست با تماس با شماره 08346724633 اطلاعات مربوط را با هماهنگی آقای ابراهیمی تکمیل نمایند) . بدیهی است به دلیل طرح سوال و عقد قرارداد با اساتید طراح سوال امتحان فقط از افرادی گرفته می شود که فرم مربوطه را در بازه زمانی فوق الذکر پر نموده و ثبت نام  کرده باشند. توجه به نکات ذیل ضروری است:

۱- زمان برگزاری آزمون تک درس (معرفی به استاد ) به طور همزمان برای کلیه دورس و رشته ها (افراد ثبت نام شده) روز یکشنبه مورخه 1393/11/25راس ساعت ۱۰ صبح می باشد.

۲- منبع دورس مطابق با وضعیت منابع درسی معرفی شده توسط معاونت محترم برنامه ریزی آموزشی واقع در پورتال اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور می باشد.

۳- افرادی که به هر دلیلی موفق به ثبت نام و شرکت در امتحان تکدرس (معرفی استاد) در بازه زمانی و تاریخ فوق الذکر نشوند بایستی در پایان نیمسال جاری به صورت عادی در امتحان پایان نیمسال شرکت نمایند.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر