امتحانات
 

Ø       دانشجویان ملزم هستند ۱۵دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری امتحان حضورداشته و در صندلی های تعیین شده مستقر شوند.

Ø       امتحانات راس ساعت مقرر شروع و پس از آن هیچکس حق ورود به جلسه امتحان را نخواهد داشت.

Ø       همراه داشتن کارت شرکت در آزمون و کارت دانشجویی تمدید شده درکلیه امتحانات الزامی است.

Ø       همراه داشتن خودکار آبی، مداد، مداد تراش و پاک کن در امتحانات ضروری است.

Ø       دانشجو موظف است کادر مشخصات دانشجویی پاسخنامه خود را با خودکار امضا نماید.

Ø       تکمیل کد سری سوال با توجه به توضیحات مندرج بر روی صفحه اول سوالات توسط دانشجو الزامی است.

Ø       دانشجویان موظف هستند درطول برگزاری امتحان آرامش و سکوت جلسه را رعایت نمایند.

Ø       ضروری است دانشجویان پس از پایان امتحان برگه سوال امتحانی را تحویل دهند.

Ø       نمونه سوال هر درس، کلید مربوطه و پاسخ نامه تستی هر دانشجو پس از پایان امتحانات از طریق سیستم جامع دانشگاهی گلستان پیام نور برای دانشجویان قابل دسترسی خواهد بود.

Ø       درصورتیکه دانشجویان نسبت به نحوه طراحی سوال و کلید آن اعتراض داشته باشند می توانند دو روز پس از برگزاری آزمون درس تا حداکثر ۵ روز پس از برگزاری آزمون نسبت به تکمیل فرم اعتراض خود در سیستم جامع گلستان اقدام نمایند. ضمناً می توانید از راهنمای تصویری اعلام اشکال و اعتراض به سوالات مندرج در همین پورتال کمک بگیرید.

Ø       همراه داشتن کتاب، کیف، جزوه و تلفن همراه (حتی به صورت خاموش ) درجلسه امتحان ممنوع میباشد. ضمناً دانشگاه در قبال گم شدن موارد ذکر شده هیچ گونه مسوولیتی نخواهد داشت.

Ø       دانشجویان موظفند پس ازترک جلسه، از تجمع در پشت درب اتاق امتحانات و راهرو جداً پرهیز نمایند تا خللی در برگزاری آزمون ایجاد نگردد. بدیهی است با دانشجوی خاطی برخورد خواهد شد.

Ø       ضروری است پاسخنامه های تشریحی با خودکار جواب داده شود.

Ø       دانشجویان از مخدوش کردن بارکد خودداری نمایند. بدیهی است در صورت انجام این عمل توسط دانشجو نمره دانشجو توسط سیستم محاسبه نخواهد شد.

Ø       ضروری است دانشجو از طریق لینک راهنمای برگزاری آزمون الکترونیکی به طور کامل با نحوه برگزاری آزمون الکترونیکی آشنایی پیدا کند.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر