امتحانات
 

دانشجویان گرامی می توانند با مراجعه به سیستم خدمات آموزشی گلستان دانشگاه پیام نور و طی کردن مسیر دریافت کارت ورود به جلسه (گزارش 428) در کارت ورود به جلسه، نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم خود (کاغذی یا الکترونیکی بودن) را مشاهده فرمایند.


چنانچه برای دروسی که در قسمت نحوه برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه، عنوانِ کاغذی درج شده بود به این معنی است که آزمون پایان ترم آن درس، به صورت معمولی و بر روی کاغذ برگزار می شود و برای دروسی در قسمت گفته شده، عنوانِ الکترونیکی درج شده باشد به این معنی است که آزمون پایان ترم آن درس به صورت الکترونیکی و به وسیله کامپیوتر برگزار می شود.

 تذکر مهم 1: توجه داشته باشید اگر در قسمت نحوه برگزاری آزمون برای درسی چیزی اعلام نشده بود به منزله ی کاغذی بودن نحوه برگزاری آزمون آن درس می باشد.

 تذکر مهم2: منظور از الکترونیکی بودن آزمون به این معنا نیست که آزمون درس مورد نظر به صورت اینترنتی و یا مجازی و یا ... برگزار می شود؛ بلکه به این معنا می باشد که آزمون مورد نظر در همان تاریخ و ساعت اعلام شده و در محل سایت کامپیوتر دانشگاه پیام نور واحد تازه آباد (ثلاث باباجانی) اما به وسیله کامپیوتر برگزار می شود.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر