امتحانات
 

Ø        فرستادن شخص دیگری به جای خود

Ø       همراه داشتن کیف ،کتاب، جزوه و کف نویسی و تلفن همراه (حتی به صورت خاموش)

Ø       رد و بدل کردن پاسخ نامه ها، سوالات، چرک نویس و...

Ø       عدم رعایت نظم جلسه آزمون.

Ø       توهین به مراقبین.

Ø       علامت زدن روی برگه سوالات امتحانی.

Ø       صحبت کردن با یکدیگر و نگاه کردن به ورقه دیگران.

Ø       رد و بدل کردن ماشین حساب و لوازم تحریر (مداد پاک کن، مداد، خودکار ) در جلسه امتحان.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر