امور فرهنگی
 شرح کامل عملیات بیت المقدس
اهداف عملیات - منطقه عملیات - استعداد دشمن - طرح عملیات - شرح عملیات - نتایج ...

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر