آموزش
 
اعلام تعیین محل آزمون دانشجوین کارشناسی و کارشناسی ارشد در امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 95 - 1394

احتراماً به استحضار می رساند جهت افزایش رضایتمندی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و تسهیل در انجام امور، مقرر گردید با تغییر برنامه، امکان تعیین مرکز/واحد محل آزمون دانشجویان در امتحانات پایان نیمسال دوم 95-94 به شرح جدول ذیل انجام پذیرد. لذا مقتضی است در این خصوص در اسرع وقت اطلاع رسانی لازم و به موقع به دانشجویان محترم صورت پذیرد تا در زمان مقرر نسبت به انتخاب و تغییر محل آزمون اقدام شود. شایان ذکر است انتخاب محل آزمون دانشجویان مقطع کارشناسی مطابق با روال گذشته از طریق کاربران استانی صورت پذیرد.

زمانبندی تعیین محل آزمون:

تاریخ شروع:  95/02/01

تاریخ پایان:  95/02/15

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر