آموزش
 

نحوه محاسبه نمره درس حفظ جز30 قرآن کریم به شرح زیر می باشد:

1- درس مذکور در در صورت اخذ نمره قبولی در معدل کل 100% دارای تاثیر مثبت می­باشد و باعث افزایش در میانگین کل می گردد.

2- تعداد واحد درس فوق در سقف واحد اخذ شده در نیمسال جاری محاسبه نخواهد شد.

3-درس مذکور فاقد شهریه متغیر می­باشد.

تذکر: شایان ذکر است دانشجویانی که در نیمسال­های گذشته نسبت به اخذ درس  جز 30 قرآن کریم اقدام نموده­اند می­توانند در گزارش 100 " کارنامه کلی" - خلاصه وضعیت تحصیلی - معدل کل ، نسبت به مشاهده تغییرات مثبت درس مذکور در معدل کل اقدام نمایند.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر