آموزش
 

راهنمای تصویری سیستم جامع دانشگاهی گلستان (پیام نور)

دریافت

عنوان

دریافت فایل

راهنمای تصویری پذیرش آنلاین ورودی های جدید

دریافت فایل

راهنمای تصویری تغییر رمز

دریافت فایل

راهنمای تصویری نحوه انتخاب واحد

دریافت فایل

راهنمای تصویری نحوه تکمیل اطلاعات شخصی

دریافت فایل

راهنمای تصویری مشاهده ریز نمرات

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر