آموزش
 

به اطلاع دانشجویان مشروحه ذیل می­رساند گواهینامه موقت پایان تحصیلات صادر شده و آماده تحویل می­باشد. لذا لازم دانشجو شخصاً جهت دریافت گواهینامه با در دست داشتن مدارک ذیل به آموزش دانشگاه مراجعه نماید.

-         در صورتی که دانشجو در زمان تسویه حساب کارت دانشجویی را تحویل نداده است بایستی برای دریافت مدرک تحصیلی کارت دانشجویی را تحویل آموزش نماید.

-         در صورتی که دانشجو قبلاً گواهینامه موقت صادر شده از طرف این واحد دانشگاهی را دریافت کرده است برای دریافت مدرک موقت بایستی گواهینامه موقت صادر شده از طرف این واحد دانشگاهی را به آموزش تحویل نماید.

-         همراه داشتن کارت ملی برای دریافت مدرک تحصیلی الزامی است.


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر